ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Επιστροφή στο Ενιαίο Λύκειο

 

Εφαρμογές Πληροφορικής και Υπολογιστών

Τάξη Α΄- Β΄- Γ΄

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά Συστήματα

Τάξη Γ'

Πολυμέσα-Δίκτυα

Τάξη Γ΄

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τάξη Γ'

Εφαρμογές Λογισμικού

Τάξη Γ΄