ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Επιστροφή στο Ενιαίο Λύκειο

 

 

Τάξεις
Μαθήματα
Επιλογή/Υποχρεωτικό
Ώρες
Α Λυκείου
Εφαρμογές Πληροφορικής
Επιλογής
2
Β Λυκείου
Εφαρμογές Υπολογιστών
Επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις
2
Γ Λυκείου
Ανάπτυξη εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Τεχνολογική κατεύθυνση

Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών

Υποχρεωτικό
2
Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων & Λειτουργικά συστήματα
Επιλογής
2
Πολυμέσα - Δίκτυα
2
Εφαρμογές Λογισμικού
2
Εφαρμογές Υπολογιστών
Επιλογής σε όλες τις κατευθύνσεις
2