Πληροφορίες
Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη
Ανακοινώσεις
Επικοινωνία
Αναζήτηση
Βοηθήματα
ΓΡΗΓΟΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ...
...στον Ηλεκτρονικό Κατάλογο (OPAC).
...στα Περιοδικά Ανοιχτής Πρόσβασης.
...στους Χρήσιμους Συνδέσμους.
...στις Νέες Σελίδες.
Η Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προσδοκά να εξυπηρετήσει το εκπαιδευτικό/ ερευνητικό κοινό με τον καλύτερο και πιο σύγχρονο τρόπο, ώστε να αποτελέσει η βιβλιοθήκη του Π.Ι. πηγή για την αυτομόρφωση και τη διά βίου μάθηση και να συμβάλει με αυτόν τον τρόπο στην περαιτέρω ανάπτυξη του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
 
 
  Αναλυτικά Προγράμματα 1899 - 1999
     
 
Ελεύθερη αναζήτηση στα Ηλεκτρονικά Περιοδικά της ΚΕΑΒ/ HEAL-Link, πρόσβαση στο πλήρες κείμενο από το Π.Ι.
     
 
Ενιαία πρόσβαση στους Καταλόγους των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
     
  Πύλη Επικοινωνίας με τις Σχολικές Βιβλιοθήκες.
Υποβολή e-mail     
     
     
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr  bibl@pi-schools.gr