Ειδική Αγωγή

Ο παρακάτω κατάλογος περιέχει κείμενα και συνδέσμους που αφορούν στην Ειδική Αγωγή και φιλοδοξεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και ερευνητή. Ο κατάλογος που παρατίθεται χωρίζεται σε δύο κατηγορίες: στις ιστοσελίδες με θέματα που αφορούν στην ειδική αγωγή γενικά και στις ιστοσελίδες ψηφιακών περιοδικών που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή. Στον κατάλογο δίδεται μια σύντομη περιγραφή του ιστότοπου και αναφέρεται ο συντάκτης ή ο φορέας στον οποίο ανήκει η ιστοσελίδα.
  Ειδική Αγωγή
Audiblox Το Audiblox είναι ένα γνωστικό πρόγραμμα, που στοχεύει στην ανάπτυξη των θεμελιωδών δεξιοτήτων εκμάθησης όπως η συγκέντρωση, η αντίληψη, η μνήμη, και η λογική σκέψη. Βελτιώνει την απόδοση στην ανάγνωση, ορθογραφία, το γράψιμο και τα μαθηματικά. Το Audiblox προσαρμόζεται σε ταλαντούχος και λιγότερο ταλαντούχους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και στο σχολείο, και ισχύει για όλες τις ηλικίες. © Dr. Jan Strydom & Remedium
British Dyslexia Association Προσπαθεί να βοηθήσει τα άτομα με λεκτικές δυσκολίες ώστε να φτάσουν το μάξιμουμ των δυνατοτήτων τους. © The British Dyslexia Association
Canadian Dyslexia Ass. Σκοπός της Canadian Dyslexia Association είναι να βοηθήσει τα άτομα με λεκτικές δυσκολίες να βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσής τους. Παρέχει πληροφορίες για τη δυσλεξία και διάφορες δημοσιεύσεις σχετικές με το παραπάνω θέμα. © Canadian Dyslexia Association
Children and Adults with ADD (CH.A.D.D) Σελίδα που έχει δημιουργηθεί από τους γονείς και τα παιδιά με ADD. Παρουσιάζει πληροφορίες για τους διαθέσιμους πόρους στους γονείς, τα παιδιά, και τους δασκάλους.
Dyslexia Institute Το Dyslexia Institute (DI) ασχολείται με την αξιολόγηση και εκπαίδευση ανθρώπων με δυσλεξία και με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον θα βρείτε δημοσιεύσεις του ιδρύματος.
Dyslexia Teacher Πληροφορίες για τη δυσλεξία και πηγές που μπορούν να βοηθήσουν δυσλεξικούς μαθητές και σπουδαστές. © World of Dyslexia Ltd.
Dyslexia test for children and adults Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε γονείς για τα προβλήματα των παιδιών τους σχετικά με την ορθογραφία, την ανάγνωση και τη μάθηση στο σχολείο, και σε ενηλίκους για τις δυσκολίες στην εργασία ή το πανεπιστήμιο. © Direct Learning Ltd
Dyslexia testing at home Παρέχει συμβουλές για τα προβλήματα των παιδιών με την ανάγνωση, την ορθογραφία, και τη σχολική εκμάθηση, την αξιολόγηση και την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε γονείς και εκπαιδευτικούς. © Direct Learning Ltd.
Dyslexia Parents Resource Παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε εκπαιδευτικούς και γονείς για τα προβλήματα των παιδιών με δυσλεξία. Προσφέρει επίσης σχέδια μαθημάτων για παιδιά με προβλήματα δυσλεξίας ή παρόμοια προβλήματα μάθησης.
EASPD Αντιπροσωπεύει περισσότερους απο 6000 οργανισμούς σε 22 χώρες στην Ευρώπη και ο βασικός στόχος είναι να παρέχει τις καλύτερες σε ποιότητα υπηρεσίες για να επιτευχθεί η καλύτερη ποιότητα ζωής σε ανθρώπους με όλων των ειδών τις αναπηρίες. © EASPD
International Dyslexia Association (IDA) Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που σκοπό έχει να βοηθήσει τα άτομα με δυσλεξία, τις οικογένειές τους και την κοινότητα που τους υποστηρίζει. © International Dyslexia Association (IDA)
Internet Special Education Resources (ISER) Πρόκειται για ένα κατάλογο επαγγελματιών, οργανώσεων, και σχολείων που εξυπηρετούν τις μαθησιακές δυσκολίες και των κοινοτήτων ειδικής εκπαίδευσης. Προσφέρει στους γονείς βοήθεια ώστε να αντεπεξέλθουν στις μαθησιακές δυσκολίες και σε άλλες ειδικές ανάγκες καθώς επίσης έναν κατάλογο πηγών και λογισμικού ειδικής τεχνολογίας. © Internet Special Education Resources (ISER)
Learning Disabilities in English Language Learners Πραγματεύεται τις μαθησιακές δυσκολίες (LDs) στην ανάγνωση των παιδιών και των αρχάριων στην αγγλική γλώσσα (ELLs). Απευθύνεται σε γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς και ασχολείται με ζητήματα που περιβάλλουν την μαθησιακή διαδικασία και προσπαθεί να βοηθήσει στην επίλυσή τους. © WETA.
Levinson Medical Center for Learning Disabilities Αφιερώνεται στην επίλυση των παραδοσιακών παρερμηνειών της δυσλεξίας και των σχετικών αναταραχών διάσπασης της προσοχής και ανησυχίας. © Levinson Medical Center for Learning Disabilities
Special Education Resources on the Internet (SERI) Μια θεματική πύλη που περιλαμβάνει τομείς σχετικούς με την ειδική εκπαίδευση. Σκοπός της είναι να γίνουν οι σχετικοί πόροι εύκολα προσιτοί και διαθέσιμοι. © Roseann Horner
Special Education Ένα βοήθημα, μια πηγή άντλησης πληροφοριών και ειδήσεων σχετικά με τη οργάνωση και λειτουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού καθώς και ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις σε θέματα ειδικής αγωγής στη χώρα μας. © Πανελλήνια Ένωση Ειδικών Παιδαγωγών ΠΕΕ
Special Educational Needs and Disability Απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς και ασχολείται με θέματα όπως τη μετάβαση στην ενηλικίωση και στον κόσμο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, της κατάρτισης ή της εργασίας. © Department for Education and Skills και Crown
The New York Institute for Special Education Είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ασχολείται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και προσχολικούς μαθητές που καθυστερούν στην εξέλιξή τους. Διοργανώνει επίσης, προγράμματα για τα παιδιά που είναι τυφλά ή με οπτική αναπηρία
The Special Education Home Page Μια προσωπική σελίδα η οποία συγκεντρώνει πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους για τους μαθητές και γονείς που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν περισσότερη γνώση για την ανικανότητα που επηρεάζει τις ζωές τους. © Steve Searfoss
Δυσλεξία Ενας ελληνικός δικτυακός τόπος για τη Δυσλεξία στην Ελλάδα. Μια σελίδα που απευθύνεται κυρίως σε γονείς και εκπαιδευτικούς και σκοπός της είναι η ενημέρωσή τους για το τι είναι η δυσλεξία και το πώς μπορούν να βοηθήσουν ένα δυσλεξικό παιδί ή και ενήλικα.
Ειδική Φυσική Αγωγή Ιστοσελίδα που περιλαμβάνεται στο site της Φυσικής Αγωγής. Ενδιαφέροντα άρθρα και ιστορικές μαρτυρίες για την Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα. © Αθ. Διονυσόπουλος
Ελληνικη Εταιρια Δυσλεξιας Η Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας είναι μια μη-κερδοσκοπική-φιλανθρωπική οργάνωση με επίκεντρο τις μαθησιακές δυσκολίες. Δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο και παρέχει διάφορες πληροφορίες για τα άτομα με δυσλεξία. © Ελληνική Εταιρία Δυσλεξίας
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών Ιστοσελίδα του ΠΣΤ που περιέχει διάφορες πληροφορίες για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Περιέχει επίσης και ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με ομιλούντα βιβλία.
Πρωτέας Στον δικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης "Πρωτέας" μπορείτε να βρείτε πληροφορίες που αφορούν την εργασιακή αξιολόγηση, την επαγγελματική απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρίες. © Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
 
 

Ψηφιακά Περιοδικά

Dyslexia Online Magazine Online περιοδικό, που ασχολείται με τη δυσλεξία. Απευθύνεται σε γονείς και εκπαιδευτικούς. © World of Dyslexia Ltd
Journal of Special Education Technology (JSET) Ανοιχτής πρόσβασης περιοδικό που παρουσιάζει πληροφορίες και απόψεις για τα ζητήματα, την έρευνα, την πολιτική, και την πρακτική σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στον τομέα της ειδικής εκπαίδευσης. © JSET E-Journal
The International Journal of Special Education Ανοιχτής πρόσβασης επιστημονικό περιοδικό που απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανάγκες και γενικά σε οποιονδήποτε ασχολείται με την ειδική αγωγή. Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα έρευνας, ιστορικών και φιλοσοφικών μελετών, περιπτωσιολογικών μελετών, αναλύσεων κλπ.
 
   
 2005 Βιβλιοθήκη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Μεσογείων 396, 153 41 Αγ. Παρασκευή
Tηλ. 210-6014206, e-mail: library@pi-schools.gr