Σύντομο Βιογραφικό

Κωνσταντίνος Γ. Καφετζόπουλος, Πάρεδρος επί θητεία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Από το Φεβρουάριο 2000 μέχρι σήμερα είμαι Μέλος του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και  του Τμήματος Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Υπηρέτησα στη Βιομηχανία  (1976-1978), στην Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση  (1980-1989), στη Γενική Εκπαίδευση (1990-1998) και ως υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Α’ Διεύθυνσης Αθηνών (1998-2000).

 

Κυριότερες σπουδές:

§          Χημικός, Χημικό Τμήμα του Παν/μίου Αθηνών

§         Διδακτορική Διατριβή του Τμήματος Χημείας  Παν/μίου Αθηνών

§         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μάστερ) Διδακτικής «Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες»

§         Απόφοιτος του Τμήματος Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΤΕΙ Αθήνας.

Έχω περίπου 50 δημοσιεύσεις σε περιοδικά, ανακοινώσεις σε Συνέδρια παιδαγωγικού, εκπαιδευτικού και ειδικού επιστημονικού ενδιαφέροντος και συμμετείχα στη συγγραφή, επιμέλεια ή αξιολόγηση 20 περίπου Βιβλίων και Σημειώσεων (δύο υπό έκδοση).   

Ενδεικτικά αναφέρω:

1.       «Χημεία» και «Λύσεις Χημείας», Β` τάξης  Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Γάκης-Κάλλης-Καφετζόπουλος-Κονιδάρης-Κούρτης, ΟΕΔΒ,  1986.

2.       "Χημεία για Συντηρητές Έργων Τέχνης"  με κάλυψη της διεθνούς βιβλιογραφίας,  Bιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Αθήνα 1992.

3.       Πακέτο βιβλίων Χημείας  Β` και Γ΄ Γυμνασίου (Βιβλία μαθητή, Βιβλία καθηγητή Εργαστηριακοί οδηγοί), Γεωργιάδου-Καφετζόπουλος-Προβής-Χηνιάδης-Σπυρέλλης, ΟΕΔΒ  1998  

4.       « Παιδείας Αισώπου μύθοι» Αθήνα 1998

5.       «Ηλεκτροχημεία» και «Εργαστηριακός οδηγός», Καφετζόπουλος- Ρούλια- Παπακωνσταντίνου, Β’ Κύκλος, Τομέας Χημικών εργαστηρίων των ΤΕΕ, Αθήνα 2000.

 

Έχω συνεργασθεί ως επιμορφωτής σε Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ), Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ), με παρουσιάσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Έχω δραστηριοποιηθεί σε ομάδες για την εκπόνηση συλλογικών εργασιών, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σύνταξη τεχνικών δελτίων, δημιουργία λογισμικού, σύνταξη Προγραμμάτων Σπουδών, οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων.

Μέρος από τον ελεύθερο χρόνο μου αφιερώνω στη Ζωγραφική (έργα μου υπάρχουν σε δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές) και έχω μια μακροχρόνια (δεκαετή) συνεργασία με τα Μ.Μ.Ε. Είμαι έγγαμος και πατέρας τριών αγοριών.

Συμμετέχω από το 1983 στις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Το 1998 εκλέχθηκα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος.

 

Δ/νση εργασίας:  Μεσογείων 392, Αγία Παρασκευή, Αθήνα

τηλ/fax 60 14 241  60 18 304      e-mail:  kafe@pi-schools.gr