5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Γεωπονία και Ανάπτυξη

Κύκλος 1ος Τάξη Α΄

Συγγραφείς Γιαννοπούλου Αναστασία, Καζακόπουλος Λεωνίδας, Κούτρου Αγγελική

Περίληψη

Το βιβλίο έχει σκοπό να φέρει τους μαθητές σε επαφή με την επιστήμη της Γεωπονίας και τις γεωργικές δραστηριότητες που απορρέουν από αυτήν, έτσι ώστε να γνωρίσουν τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Ειδικότερα, τα κείμενα του βιβλίου φιλοδοξούν να γνωρίσουν στους μαθητές το ρόλο της γεωργίας στην παραγωγή τροφίμων, να τους κάνει γνωστά τα εγχώρια γεωργικά προϊόντα, να τους ενημερώσει για την αγροτική πολιτική που ασκείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τους γνωστοποιήσει τα περιθώρια της εθνικής αγροτικής πολιτικής.
Ακόμη του περιέχει και θέματα σχετικά με τις μορφές οργάνωσης της γεωργικής παραγωγής και με τους φορείς, που ασχολούνται με τη γεωπονική έρευνα και την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.
Τέλος, στοχεύει να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος κατά την άσκηση των γεωργικών δραστηριοτήτων.

Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Αριθμός σελίδων 454 Σχήμα 17X24 ISBN 960-06-0752-4

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr