26 / 5 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1ος κύκλος

 

Α΄ τάξη

 
α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Γεωπονία και Ανάπτυξη
3
2. Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή
6
3. Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων
3
4. Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον
3
5. Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία
3
6. Εφαρμογές Η/Υ
1
7 Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα
1

 

B΄ τάξη

Ειδικότητα
Επιχειρηματικής Γεωργίας

α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Φυτική Παραγωγή
6
2. Ζωική Παραγωγή
4
3. Γεωργικές Εγκαταστάσεις
3
4. Εκμηχάνιση της Γεωργίας και Αρδεύσεις
3
5. Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων
3
6. Γεωργική Οικονομία & Πολιτική
5

Ειδικότητα
Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων- Αρχιτεκτονικής Τοπίου

α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία
4
2. Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
6
3. Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις
5
4. Στοιχεία Αρχιτεκτονικής τοπίου
4
5. Γεωργική Οικονομία & Πολιτική
5

Ειδικότητα
Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Περιβάλλον και Γεωργία
4
2. Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας
4
3. Γεωργικές Εγκαταστάσεις
3
4. Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη
5
5. Γεωργική Οικονομία και Πολιτική
5
6. Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα
3

Ειδικότητα
Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων

α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Παραγωγή & Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων
4
2. Αρχές επεξεργασίας τροφίμων
5
3. Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών
3
4. Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων
3
5. Γεωργική Οικονομία και Πολιτική
5
6. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων
4

 

2ος κύκλος

Ειδικότητα
Φυτικής Παραγωγής
α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Δενδροκομία
4
2. Αμπελουργία
3
3. Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας
4
4. Ανθοκομία - Λαχανοκομία
4
5. Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων
3
6. Φυτοπροστασία
3
7 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
5
Ειδικότητα
Κηποτεχνίας
α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Φυτά Κηποτεχνίας
4
2. Κηποτεχνικές Εφαρμογές
4
3. Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων
3
4. Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία
4
5. Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων
2
6. Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών
4
7 Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
5
Ειδικότητα
Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων
α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων
5
2. Μεταποίηση Ζωικών Προϊόντων
6
3. Τρόφιμα Έτοιμα προς Κατανάλωση
4
4. Ποιότητα - Ποιοτικός Έλεγχος
4
5. Συσκευασία Τροφίμων
2
6. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
5
Ειδικότητα
Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού & Αγροβιοτεχνίας
α/α
Μαθήματα
Ώρες/εβδ.
1. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου
2
2. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
5
3. Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις
5
4. Αγροβιοτεχνίες
5
5. Εμπορία (marketing) Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας
4
6. Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη
3
7 Αγγλικά ειδικότητας
2

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr