15 / 6 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


2ος κύκλος
Ειδικότητα Φυτικής Παραγωγής

Κανάκης Α., Τσιτσιβά - Παπαδάτου Π., Κόνδης Κ., 2000.
Δενδροκομία για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Σταυρακάκης Μ., Μπινιάρη Α., Συμινής Χ., Σωτηρόπουλος Γ., 2000.
Αμπελουργία για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Αυγουλάς Χ., Ποδηματάς Κ., Παπαστυλιανού Π., 2000.
Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Πασσαμ Χ. Κ. Ακουμιανάκης Κ., Μεγαλοκονόμος Ι., Κοσμάτου Α., 2000.
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.
(Το παραπάνω βιβλίο χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ανθοκομία-Λαχανοκομία")

Γέμτος Θ., Φουντάς Σ., Μπουραζάνης Γ., 2000.
Εκμηχάνιση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (βιβλίο και εργαστηριακός οδηγός) για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Τζάμος Ε., Εμμανουήλ Ν., Πασπάτης Ε., Βιτσαξάκης Γ., 2000.
Φυτοπροστασία για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Το βιβλίο βρίσκεται υπό συγγραφή. Μέχρι την ολοκλήρωσή του θα χρησιμοποιείται το βιβλίο Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων:
Ζιωγάνας Χ., Σολδάτος Π., Κιτσοπανίδης Γ., Βαϊνάς Α., Γαβριηλίδης Σ., 2000.
Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr