23 / 7 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΣΧΟΛΕΙΑ

O Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ λειτουργεί στα εξής σχολεία:

ΔΔΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α. ΑΘΗΝΑΣ 1ο ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  9ο ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  9ο ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  9ο ΤΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10ο ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΧΑΡΝΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΑΡΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΑΡΗΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΑΡΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  2o ΤΕE ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΣΠΕΡ.) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2o ΤΕE ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΣΠΕΡ.) ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Β' Τάξη
  2o ΤΕE ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΣΠΕΡ.) ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Γ΄ Τάξη Α΄ Κύκλου
  2o ΤΕE ΑΧΑΡΝΩΝ (ΕΣΠΕΡ.) ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1ο ΤΕΕ ΑΡΓΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΑΡΤΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΡΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΡΤΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΑΧΑΪΑΣ 1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  4ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  4ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  4ο ΤΕΕ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
Β. ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΕΙΔ. ΑΓ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
Β. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΥΟΣΜΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΓΚΑΔΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΘΗΒΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1ο ΤΕΕ ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΔΡΑΜΑΣ 1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΔΡΑΜΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΕΓΑΡΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1ο ΤΕΕ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΡΟΔΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΡΟΔΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΡΟΔΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΕΒΡΟΥ 1ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΕΥΒΟΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
ΗΛΕΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΗΜΑΘΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΒΕΡΟΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο ΤΕΕ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΟΙΡΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  5ο ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  5ο ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
Β' Κύκλος Α' Τάξη
  5ο ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  5ο ΤΕΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 3ο ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΤΕΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ -
Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1ο ΤΕΕ ΣΟΦΑΔΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΣΟΦΑΔΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2ο ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΚΙΛΚΙΣ 1ο ΤΕΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΚΟΖΑΝΗΣ 1ο ΤΕΕ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΙΑΤΟΥ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ -
Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΕΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1ο ΤΕΕ ΝΑΞΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ -
Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΟΛΑΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΛΑΡΙΣΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΡΑΝΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΡΑΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΡΑΝΕΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  4ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  4ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  4ο ΤΕΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1ο ΤΕΕ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΛΕΣΒΟΥ 1ο ΤΕΕ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΛΜΥΡΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  3ο ΤΕΕ ΒΟΛΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΖΑΓΟΡΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΖΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  ΤΕΕ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  ΤΕΕ ΖΑΓΟΡΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΞΑΝΘΗΣ 1ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΞΑΝΘΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΣΠΕΡ.) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΣΠΕΡ.) ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΣΠΕΡ.) ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Β' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΣΠΕΡ.) ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Γ΄ Τάξη Α΄ Κύκλου
  2ο ΤΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΕΣΠΕΡ.) ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΠΕΛΛΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΠΙΕΡΙΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΙΓΙΝΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1ο ΤΕΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΣΑΜΟΥ ΤΕΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  ΤΕΕ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΣΕΡΡΩΝ 1ο ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΣΕΡΡΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  2ο ΤΕΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 1ο ΤΕΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΛΑΜΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1ο ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΦΩΚΙΔΑΣ ΤΕΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1ο ΤΕΕ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ - Α' Κύκλος Β' Τάξη
ΧΑΝΙΩΝ 1ο ΤΕΕ ΧΑΝΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Α΄ Τάξη
  1ο ΤΕΕ ΧΑΝΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ - Β' Κύκλος Α' Τάξη

Τα στοιχεία του καταλόγου έχουν ληφθεί από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr