15 / 6 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Β΄ τάξη
Ειδικότητα Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

Καλτσίκης Π., Σαϊτάνης Κ., Γκούφα Μ., Λώλος Γ., Ταμπουρατζή Σ., 1999.
Περιβάλλον και Γεωργία για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Μπίστη Μ., Δεσύλλας Μ., Βλοντάκης Γ., 1999.
Στοιχεία Βιολογικής Γεωργίας για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Αγγελίδης Σ., Γεωργακάκης Δ., Καλογερά Α., 1999.
Γεωργικές Εγκαταστάσεις για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Θεοδωροπούλου Ε., Καλδής Π., Αλεξόπουλος Γ., Γιαννουζάκου Α., 1999.
Αγροτουρισμός και Ανάπτυξη για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Παπαγεωργίου Κ., Τσιμπούκας Κ., Προβατάς Δ., Νέλλας Ε., Τζέλλος Γ., 1999.
Γεωργική Οικονομία & Πολιτική για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Οικονόμου Δ., Ακτύπης Α., Μανωλοπούλου Ε., Κοτούζα Ε., 1999.
Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr