5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Β΄ τάξη
Ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Ζιώγας Β., Βιτωράτος Α., 1999.
Φυτοτεχνία - Φυτοπροστασία για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Πασσαμ Χ. Κ. Ακουμιανάκης Κ., Μεγαλοκονόμος Ι., Κοσμάτου Α., 1999.
Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Κίττας Κ., Μαυρογιαννόπουλος Γ., Γεωργακόπουλος Γ., Σταθόπουλος Ν., 1999.
Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Σεκλιζιώτης Σ., Ροΐδης Χ., Σκοτίδα Α., 1999.
Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Παπαγεωργίου Κ., Τσιμπούκας Κ., Προβατάς Δ., Νέλλας Ε., Τζέλλος Γ., 1999.
Γεωργική Οικονομία & Πολιτική για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr