5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Α΄ τάξη

Γιαννοπούλου Α., Καζακόπουλος Λ., Κούτρου Α., 1999.
Γεωπονία και Ανάπτυξη για μαθητές Α΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Ευθυμιάδης Π., Φεγγερός Κ., Μπιλάλης Δ., Γιάννου Γ., 1999.
Εισαγωγή στη Γεωργική Παραγωγή για μαθητές Α΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κεχαγιάς Χ., Κατσαμποξάκης Κ., Παπαναστασίου Δ., Χαϊκάλη Μ., 1999.
Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων για μαθητές Α΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Βούτσινος Γ., Κοσμάς Κ., Καλκάνης Γ., Σούτσας Κ., 1998.
Διαχείριση Φυσικών Πόρων για μαθητές Β΄ τάξης Ενιαίου Λυκείου. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
(Το παραπάνω βιβλίο χρησιμοποιείται για τη διδακαλία του μαθήματος "Φυσικοί πόροι και περιβάλλον")

Ζιωγάνας Χ., Μάττας Κ., Παπαργυρόπουλος Χ., Ταχόπουλος Π., 1999.
Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία για μαθητές Α΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Νέλλας Ε., Σούλης Κ., 1999.
Εφαρμογές Η/Υ για μαθητές Α΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Παπαγεωργίου Κ., Τσανικλίδης Φ., 1999.
Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα για μαθητές Α΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr