5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


2ος κύκλος
Ειδικότητα Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Αποστολόπουλος Κ., Θεοδωροπούλου Ε., Τσακατούρα Α., 2000.
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Το βιβλίο του μαθήματος "Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις" βρίσκεται υπό συγγραφή. Μέχρι την ολοκλήρωσή του θα χρησιμοποιείται το βιβλίο Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων:
Ζιωγάνας Χ., Σολδάτος Π., Κιτσοπανίδης Γ., Βαϊνάς Α., Γαβριηλίδης Σ., 2000. Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Σκανδάλης B., Σαμαρά Μ., Τζιότζου - Μηλιώνη Ε., 2000.
Αγροτουριστικές Επιχειρήσεις για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Λαμπρινός Γ., Μανωλοπούλου Ε., Μοσχοπούλου Α., Δημητρουλάκης Μ., 2000.
Αγροβιοτεχνίες για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Χανιωτάκης Ι., Καραθανάση Β., Παντουβάκη Μ., Ταγκαλάκη Α., 2000.
Εμπορία (marketing) Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Πολυμέρου - Καμηλάκη Α., Ανδρίτσου Ε., Θανόπουλος Γ., 2000.
Αγροτική Παράδοση και Λαϊκή Τέχνη για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Τα βιβλία που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος "Αγγλικά ειδικότητας" είναι:
-Βασσάλου Ε., Μηχανικού Γ., Μωραϊτη Μ., 1999.
Exploiting the earth για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.
-Ντάσιου Π., Παναρέτου Α., Παπακανδεράκη Χ., 2000.
English for the Hotel and Tourist Τrade για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr