5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Β΄ τάξη
Ειδικότητα Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων

Μπουράνης Δ., Χωριανοπούλου Σ., Σωτηρίου Π., Μαργαρίτη ¶., 1999.
Παραγωγή και Χειρισμός Γεωργικών Προϊόντων για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Μαλλίδης Κ., Γαρδέλη Χ., Ταραντίλης Π., Γαρδίκα Α., 1999.
Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Γιαννιώτης Σ., Αθανασόπουλος Π., Μουζάκη Α., 1999.
Μηχανολογικός Εξοπλισμός Γεωργικών Βιομηχανιών για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κοντογεωργάκος Δ., Κοντομίχος Ν., Βασιλείου Ι., Νάνος Ι., 1999.
Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Παπαγεωργίου Κ., Τσιμπούκας Κ., Προβατάς Δ., Νέλλας Ε., Τζέλλος Γ., 1999.
Γεωργική Οικονομία & Πολιτική για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Φισκατώρης Ε., Μπαλαμπάνη Α., Γαλανός Ε., Σφαλαγκάκου Π., 1999.
Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr