5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


B΄ τάξη
Ειδικότητα Επιχειρηματικής Γεωργίας

Καραμάνος Α., Αυγουλάς Χ., Βυθοπούλου Ε., 1999.
Φυτική Παραγωγή για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Γεωργούδης Α., Ζέρβας Γ., Φράγκος Κ., Πολύζος Χ., Χούσος Γ., 1999.
Ζωική Παραγωγή για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Αγγελίδης Σ., Γεωργακάκης Δ., Καλογερά Α., 1999.
Γεωργικές Εγκαταστάσεις για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κουτσοβίτης Ν., Παγώνης Κ., Μακρυγιάννης Π., 1999.
Εκμηχάνιση της Γεωργίας και Αρδεύσεις για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Κοντογεωργάκος Δ., Κοντομίχος Ν., Βασιλείου Ι., Νάνος Ι., 1999.
Εμπορία (Μάρκετινγκ) Γεωργικών Προϊόντων για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Παπαγεωργίου Κ., Τσιμπούκας Κ., Προβατάς Δ., Νέλλας Ε., Τζέλλος Γ., 1999.
Γεωργική Οικονομία & Πολιτική για μαθητές Β΄ τάξης 1ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Επιχειρηματικής Γεωργίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr