5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


2ος κύκλος
Ειδικότητα Κηποτεχνίας

Ακουμιανάκη - Ιωαννίδου Α., Ευθυμιάδου Ε., Τσιγκριστάρης Κ., 2000.
Φυτά Κηποτεχνίας για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Κηποτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Νεκτάριος Π., Μαρσέλος Π., Σπαντιδάκης Ι., 2000.
Κηποτεχνικές Εφαρμογές για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Κηποτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Λάσκαρη Β., Γκόλτσιου Α., Σαρακινιώτη Δ., 2000.
Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Κηποτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Μπαμπίλης Δ., Σπαθαριώτης Μ., Καλατζόπουλος Γ., Βαλιώτης Χ., 2000.
Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία (βιβλίο και εργαστηριακός οδηγός) για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Κηποτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Κορυμπίδης Ι., Μπάζιου Χ., Χριστοδουλίδης Κ., 2000.
Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Κηποτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Κυριακάκης Δ., Τσαγκαρόπουλος Δ., Αντωνίου Π., Κατσινοπούλου Ε., 2000.
Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Κηποτεχνίας του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

Το βιβλίο του μαθήματος "Σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις" βρίσκεται υπό συγγραφή. Μέχρι την ολοκλήρωσή του θα χρησιμοποιείται το βιβλίο Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων:
Ζιωγάνας Χ., Σολδάτος Π., Κιτσοπανίδης Γ., Βαϊνάς Α., Γαβριηλίδης Σ., 2000. Οργάνωση και Διοίκηση Γεωργικών Επιχειρήσεων για μαθητές 2ου κύκλου ΤΕΕ ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Αθήνα: Π.Ι.

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr