5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εφαρμογές Αρδευτικών Δικτύων στην Κηποτεχνία

Κύκλος 2ος Ειδικότητα: Κηποτεχνίας

Συγγραφείς: Μπαμπίλης Δημήτριος, Σπαθαριώτης Μανώλης, Βαλιώτης Χρήστος, Καλαντζόπουλος Γεώργιος

Περίληψη

Το νερό, φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια, παίζει κυρίαρχο και πρωταρχικό ρόλο στην επιβίωσή μας, είτε χρησιμοποιείται για τις καθημερινές βιοτικές μας ανάγκες είτε χρησιμοποιείται για να διαμορφώσει ένα καλύτερο περιβάλλον ζωής. Η ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων πρέπει να διέπεται από ανάλογες βασικές αρχές διοίκησης, κόστους, κέρδους και ποιότητας, ώστε η βέλτιστη χρήση τους να οδηγήσει στην αειφορία τους. Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεξιότητες, ώστε οι απόφοιτοι της ειδικότητας να είναι σε θέση, εφαρμόζοντας ένα αρδευτικό σχέδιο, να συνθέτουν, να εγκαθιστούν και να συντηρούν ένα αρδευτικό δίκτυο, φροντίζοντας παράλληλα για την ορθολογική κατανομή και κατά συνέπεια την οικονομία του νερού.

 

Έκδοση Π.Ι.. Αριθμός σελίδων 303 Σχήμα 20,5 X 27,5 960-8138-26-4

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr