5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Κύκλος 1ος Τάξη Β' Ειδικότητα Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Συγγραφείς Ροΐδης Χάρης, Σεκλιζιώτης Σταμάτης, Σκοτίδα Αικατερίνη

Περίληψη

Ο γιγαντισμός των πόλεων, η αλόγιστη χρήση της γης, η πύκνωση των συγκοινωνιακών αρτηριών, συνεχώς απομακρύνουν τον άνθρωπο από τη φύση και τον παγιδεύουν όλο και περισσότερο σε ένα μη φιλικό περιβάλλον.
Η Αρχιτεκτονική Τοπίου έρχεται να προσφέρει ευκαιρίες αποκατάστασης αυτής «της σχέσης» και να ρυθμίσει την ισορροπία στους χώρους κατοικίας, εργασίας και κίνησης.
Το βιβλίο αυτό φέρνει σε επαφή τους μαθητές με την Αρχιτεκτονική του Τοπίου. Ειδικότερα, τους κάνει γνωστό το ρόλο, τη σημασία, το αντικείμενο και τις σημαντικότερες εφαρμογές της στο αστικό, περιαστικό και ευρύτερο φυσικό περιβάλλον και τους προσανατολίζει σε νέες επαγγελματικές δραστηριότητες που υπηρετούν τον άνθρωπο και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Έκδοση Π.Ι. Αριθμός σελίδων 317 Σχήμα 20,5Χ27,5 ISBN 960-7251-47-4

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr