5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Περιβάλλον και Γεωργία

Κύκλος 1ος Τάξη Β' Ειδικότητα Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

Συγγραφείς Καλτσίκης Παντούσης, Γκούφα Μαρία, Λώλος Γεώργιος, Σαϊτάνης Κων/νος, Ταμπουρατζή Σπυριδούλα

Περίληψη

Η γεωργία αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομίας της χώρας μας. Στον τομέα αυτό, απασχολείται σήμερα μεγάλο μέρος του εργατικού της δυναμικού. Με βάση τα δεδομένα, η κατάσταση δεν θα αλλάξει, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Ο τρόπος όμως με τον οποίο αυτή ασκείται, επηρεάζει το περιβάλλον, δημιουργώντας σε αρκετές περιπτώσεις σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα.
Στο βιβλίο αυτό, παρουσιάζονται αναλυτικά αρκετά από τα προβλήματα που δημιουργεί ο σημερινός τρόπος άσκησης της γεωργίας, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζονται και λύσεις που ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς επιπτώσεις των γεωργικών δραστηριοτήτων.
Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να κατανοήσουν την ανάγκη για μια γεωργική ανάπτυξη περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον.

Έκδοση Π.Ι. Αριθμός σελίδων 278 Σχήμα 20,5Χ27,5 ISBN 960-7251-52-0

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr