5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ποιότητα - Ποιοτικός Έλεγχος

Κύκλος 2ος Ειδικότητα : Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων

Συγγραφείς: Γαβριελάτου Χαρίκλεια, Γιαννακοπούλου Κων/να, Κυριτσάκης Απόστολος, Τότσιου Γιολάντα

Περίληψη

Το κλειδί για τον ανταγωνισμό στον τομέα των τροφίμων είναι η ποιότητα. Οι αυξημένες απαιτήσεις των καταναλωτών οδήγησαν στη διαμόρφωση αυστηρών προδιαγραφών για το σύνολο των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων ενός τροφίμου. Με το βιβλίο αυτό, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με τα θέματα της ποιότητας, τους παράγοντες που την επηρεάζουν, την ανάγκη ύπαρξης προδιαγραφών και ποιοτικού ελέγχου για παραγωγή τροφίμων, τα οποία να είναι ασφαλή για την υγεία του καταναλωτή αλλά και ελκυστικά και με χαμηλό κόστος. Στο βιβλίο, περιλαμβάνονται επίσης για κάθε μια από τις μεγάλες κατηγορίες τροφίμων (δημητριακά, γαλακτοκομικά κ.λπ.) πληροφορίες για τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητά τους και τις βασικές μεθόδους ποιοτικού ελέγχου.

Έκδοση Π.Ι.. Αριθμός σελίδων 459 Σχήμα 17 X 24 960-8138-41-8

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr