5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Υπαίθρου

Κύκλος 2ος Ειδικότητα : Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Συγγραφείς: Αποστολόπουλος Κων/νος, Θεοδωροπούλου Ελένη, Τσακατούρα Αλίκη

Περίληψη

Χαρακτηριστικό των νέων μορφών τουρισμού στον αγροτικό χώρο είναι ο σεβασμός στο φυσικό, στο κοινωνικο-οικονομικό και στο πολιτισμικό περιβάλλον. Ο σημερινός τυπικός τουρίστας διαφοροποιείται, αφού επιζητεί διακοπές μικρής κλίμακας και ήπιας μορφής, γεγονός που τον κάνει να απομακρύνεται από τον λεγόμενο μαζικό τουρισμό. Στο βιβλίο αυτό, γίνεται παρουσ ίαση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (όπως τουρισμός υγείας, άθλησης, περιπέτειας, χειμερινών σπορ, ορεινός τουρισμός, κ.λπ.) με έμφαση στον αγροτουρισμό. Παρουσιάζονται επίσης οι επαγγελματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και τα επενδυτικά κίνητρα για τον αγροτουρισμό που ισχύουν σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έκδοση Π.Ι.. Αριθμός σελίδων 215 Σχήμα 17 X 24 960-8138-40-Χ

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr