23 / 7 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ιδιοπαραγόμενα Γεωργικά Προϊόντα

Κύκλος 1ος Τάξη Β' Ειδικότητα Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

Συγγραφείς Ακτύπης Αναστάσιος, Κοτούζα Ελπινίκη, Μανωλοπούλου Ευγενία, Οικονόμου Δημήτριος

Περίληψη

Μεγάλο μέρος της ελληνικής γεωργικής παραγωγής αποτελούν τα προϊόντα που προέρχονται από μη εντατικές καλλιέργειες και από εκτροφές μικρού αριθμού ζώων σε μικρές μονάδες. Ένα μέρος αυτών των προϊόντων, φυτικών και ζωικών, μεταποιούνται σε οικοτεχνική ή βιοτεχνική βάση. Τα προϊόντα αυτά, πρωτογενή ή μεταποιημένα, ονομάζονται ιδιοπαραγόμενα και χαρακτηρίζονται συνήθως από την καλή τους ποιότητα και τον παραδοσιακό τρόπο παραγωγής.
Το βιβλίο αυτό περιέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν την παραγωγική διαδικασία, το χειρισμό και τη μεταποίηση των ιδιοπαραγόμενων γεωργικών προϊόντων, αλλά και στοιχεία για τη συμβολή τους στη στήριξη της αγροτουριστικής δραστηριότητας.

Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Αριθμός σελίδων 390 Σχήμα 17X24 ISBN 960-06-0753-2

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr