5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Δενδροκομία

Κύκλος 2ος Ειδικότητα : Φυτικής Παραγωγής

Συγγραφείς: Κανάκης Ανδρέας, Κόνδης Κων/νος, Τσιτσιβά - Παπαδάτου Παγώνα

Περίληψη

Στο βιβλίο αυτό, περιέχονται γνώσεις και πληροφορίες απαραίτητες για τους μαθητές της ειδικότητας Φυτικής Παραγωγής, προκειμένου να αποκτήσουν χρήσιμα εφόδια, ώστε να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη Δενδροκομία.
Περιλαμβάνει στοιχεία Γενικής και Ειδικής Δενδροκομίας. Ο μαθητής, μπορεί να αντλήσει πληροφορίες για την ταξινόμηση των δενδρωδών καλλιεργειών, τη γενική μορφολογία του δέντρου, τις μεθόδους πολλαπλασιασμού των καρποφόρων δέντρων, την εγκατάσταση ενός δενδροκομείου, την κατεργασία του εδάφους ενός ήδη εγκατεστημένου δενδροκομείου, την άσκηση δενδροκομικών τεχνικών (άρδευση, λίπανση, κλάδεμα των δέντρων, αραίωμα καρπών), τη συγκομιδή και διακίνηση γενικά των ώριμων καρπών.

Έκδοση Π.Ι.. Αριθμός σελίδων 434 Σχήμα 20,5X27,5 960-8138-23-X

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr