5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εμπορία (marketing) Προϊόντων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Κύκλος 2ος Ειδικότητα : Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας

Συγγραφείς: Καραθανάση Βασιλική, Παντουβάκη Μαριάνθη, Ταγκαλάκη Αικατερίνη, Χανιωτάκης Ιωάννης

Περίληψη

Οι δραστηριότητες του αγροτουρισμού μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου. Τα οφέλη από την εφαρμογή τους εκτός από οικονομικά, που αφορούν στην εξασφάλιση συμπληρωματικού εισοδήματος και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, είναι και κοινωνικά, αφού αποβλέποντας στη συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στις εστίες του, αξιοποιούν τους φυσικούς, πολιτιστικούς και ανθρώπινους τοπικούς πόρους.
Στόχος του βιβλίου είναι η παρουσίαση των βασικών αρχών του μάρκετινγκ, όπως εφαρμόζονται στην περίπτωση των αγροτουριστικών και αγροβιοτεχνικών μονάδων. Μέσω της διερεύνησης, κατανόησης και ικανοποίησης των επιθυμιών των πελατών για ψηλά επίπεδα ποιότητας των προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών, επιδιώκεται η επίτευξη του κεντρικού στόχου των μονάδων αυτών, που είναι η κερδοφόρος παρουσία τους στην αγορά.

Έκδοση Π.Ι.. Αριθμός σελίδων 433 Σχήμα 17 X 24 960-8138-12-4

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr