5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Γεωργική Οικονομία και Πολιτική

Κύκλος 1ος Τάξη Β' Ειδικότητες: Επιχειρηματικής Γεωργίας, Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων - Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού, Τεχνολογίας Τροφίμων και Εμπορίας (marketing) Γεωργικών Προϊόντων

Συγγραφείς Παπαγεωργίου Κων/ος, Τσιμπούκας Κων/νος, Νέλλας Ελευθέριος, Προβατάς Δημήτριος, Τζέλλος Γεώργιος

Περίληψη

Ο σύγχρονος επιχειρηματίας του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, εκτός από την ορθή εφαρμογή των καλλιεργητικών τεχνικών, είναι πια υποχρεωμένος όχι μόνο να αντιλαμβάνεται βασικές οικονομικές έννοιες, αλλά και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη γεωργική παραγωγή. Με δεδομένο ότι η ελληνική γεωργία δραστηριοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο αγροτικής πολιτικής, μεγάλη σειρά μέτρων λαμβάνεται τόσο από εθνικού φορείς όσο και από τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Είναι, λοιπόν, απαραίτητο το παραπάνω θεσμικό και οικονομικό πλαίσιο να συνυπολογίζεται κατά τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Τα δύο αυτά θέματα, γεωργική οικονομία και πολιτική, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη γεωργική δραστηριότητα στη χώρα μας και αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος βιβλίου.

Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Αριθμός σελίδων 383 Σχήμα 17X24 ISBN 960-06-0747-8

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr