23 / 7 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εργασιακό Περιβάλλον του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Κύκλος 1ος Τάξη Α΄

ΣυγΣυγγραφείς Παπαγεωργίου Κων/νος, Τσανικλίδης Φώτης

Περίληψη

Η σύγχρονη ευρωπαϊκή γεωργία, όπως και η ελληνική, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια νέα πραγματικότητα. Το παραδοσιακό επάγγελμα του χειρώνακτα γεωργού έχει δώσει τη θέση του σε μια σειρά από νέα επαγγέλματα, τα οποία βασίζονται σε τεχνολογικά προηγμένες γεωργικές πρακτικές και επιχειρηματικές αποφάσεις.
Στο βιβλίο αυτό, περιγράφονται γενικά και ειδικά εργασιακά θέματα, καταγράφονται οι σύγχρονες τάσεις στην απασχόληση καθώς και οι επαγγελματικές προοπτικές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος. Τέλος, παρουσιάζονται εκτενώς όλες οι ειδικότητες του τομέα.

 

 

Έκδοση Π.Ι. Αριθμός σελίδων 133Σχήμα 17X24 ISBN 960-8138-47-7

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr