5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εφαρμογές Η/Υ

Κύκλος 1ος Τάξη Α΄

Συγγραφείς Νέλλας Ελευθέριος, Σούλης Κων/νος

Περίληψη

Σήμερα οι Η/Υ έχουν ανοίξει νέους ορίζοντες στον τρόπο επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων. Στο βιβλίο αυτό, έγινε προσπάθεια να περιγραφούν, με απλό τρόπο, οι εφαρμογές των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο γεωργικό χώρο, έτσι όπως χρησιμοποιούνται σήμερα ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Πιο συγκεκριμένα, ορισμένα από τα αντικείμενα του βιβλίου είναι τα γεωγραφικά πληροφοριακά συστήματα, τα σχεδιαστικά πακέτα και οι εφαρμογές τους στην κηποτεχνία, καθώς και οι εφαρμογές των Η/Υ στο χώρο της Αγροτικής Οικονομίας και της αυτοματοποίησης των εργασιών των γεωργικών επιχειρήσεων.

 

Έκδοση Π.Ι. Αριθμός σελίδων 154 Σχήμα 17X24 ISBN 960-8138-14-0

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr