5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Φυτοπροστασία

Κύκλος 2ος Ειδικότητα : Φυτικής Παραγωγής

Συγγραφείς: Εμμανουήλ Νικόλαος, Τζάμος Ελευθέριος, Πασπάτης Ευάγγελος, Βιτσαξάκης Γιώργος

Περίληψη

Οι πρόοδοι που έγιναν τα τελευταία χρόνια στον τομέα της προστασίας της γεωργικής παραγωγής από εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια συνετέλεσαν στη θεαματική αύξηση της παραγωγής γεωργικών προϊόντων. Σκοπός του βιβλίου είναι να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στους μαθητές, ώστε να μπορούν να διακρίνουν τους κυριότερους ζωικούς εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια των καλλιεργειών και την επίδρασή τους στην παραγωγή. Παράλληλα, τους κάνει ικανούς να εφαρμόσουν τις κατά περίπτωση κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπισή τους. Τέλος, βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν την ανάγκη για προστασία του καταναλωτή, των γεωργών και του περιβάλλοντος από κινδύνους που συνεπάγεται η εφαρμογή των διαφόρων μεθόδων φυτοπροστασίας.

Έκδοση Π.Ι.. Αριθμός σελίδων 292 Σχήμα 20,5X27,5 960-8138-25-6

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr