26 / 5 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Εισαγωγή στη Γεωργική Οικονομία

Κύκλος 1ος Τάξη Α΄

Συγγραφείς Ζιωγάνας Χρήστος, Μάττας Κων/νος, Παπαργυρόπουλος Χρήστος, Ταχόπουλος Περικλής

Περίληψη

Η Γεωργική Οικονομία γεφυρώνει την επιστήμη της Γεωπονίας με τον κλάδο της εφαρμοσμένης οικονομίας.
Στο βιβλίο αυτό, περιέχονται οι βασικές πτυχές του κλάδου της Γεωργικής Οικονομίας.
Αναλύονται οι έννοιες της οικονομικής της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και οι διάφορες μορφές οργάνωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Ακόμη, επισημαίνονται οι παράγοντες που προσδιορίζουν την επιλογή της παραγωγικής κατεύθυνσης της εκμετάλλευσης. Επίσης, παρουσιάζεται η έννοια και η σημασία των συντελεστών της γεωργικής παραγωγής και δίνεται έμφαση στην ανάλυση των βασικών κατηγοριών των παραγωγικών δαπανών. Τέλος, γίνεται προσπάθεια για τη σύγχρονη προσέγγιση θεμάτων οργάνωσης γραφείου των γεωργικών επιχειρήσεων.

Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Αριθμός σελίδων 245Σχήμα 17X24 ISBN 960-06-0746-X

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr