5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Ζωική Παραγωγή

Κύκλος 1ος Τάξη Β΄Ειδικότητα Επιχειρηματικής Γεωργίας

Συγγραφείς Γεωργούδης Ανδρέας-Ιωσήφ, Ζέρβας Γεώργιος, Πολύζος Χρήστος, Φράγκος Κων/νος, Χούσος Γεώργιος

Περίληψη

Το περιεχόμενο του βιβλίου έχει σκοπό να προσφέρει τα απαραίτητα στοιχεία για την κατανόηση των βιολογικών προϋποθέσεων της εκμετάλλευσης των αγροτικών ζώων και, ακολούθως, τις πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για την εκτροφή τους, με σκοπό την απόκτηση από αυτά αγροτικού εισοδήματος.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το γενικό και το ειδικό. Στο γενικό περιλαμβάνονται οι ενότητες που αναφέρονται γενικά στην κτηνοτροφία, τα αγροτικά ζώα και τις ιδιότητές τους. Επίσης, αναφέρονται η επίδραση του περιβάλλοντος στο ζωικό οργανισμό, οι αρχές της κληρονομικότητας και της γενετικής βελτίωσης, τα συστήματα εκτροφής των αγροτικών ζώων κ.λπ. Το ειδικό μέρος περιλαμβάνει την εκτροφή βοοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, πτηνών, κονίκλων, γουνοφόρων ζώων, την αλιεία και τις υδατοκαλλιέργειες, τη μελισσοκομία και τη σηροτροφία.

Έκδοση Π.Ι. Αριθμός σελίδων 394Σχήμα 20,5X27,5 ISBN 960-7251-48-2

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr