5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Γεωργικές Εγκαταστάσεις

Κύκλος 1ος Τάξη Β' Ειδικότητες Επιχειρηματικής Γεωργίας, Περιβάλλοντος και Αγροτουρισμού

Συγγραφείς Αγγελίδης Σωτήριος, Γεωργακάκης Δημήτριος, Καλογερά Αρχοντούλα

Περίληψη

Η συνεχής επιστημονική έρευνα στους τομείς της ζωικής και φυτικής παραγωγής τα τελευταία 30 χρόνια έχει ως συνέπεια την αλματώδη εξέλιξη στην παραγωγή υψηλής ποιότητας ζωικών και φυτικών προϊόντων. Το υψηλό αυτό δυναμικό παραγωγής των αγροτικών ζώων και φυτών αξιοποιείται μόνο, αν οι συνθήκες περιβάλλοντος, που προσφέρουν οι γεωργικές εγκαταστάσεις, είναι ευνοϊκές.
Στο βιβλίο αυτό, γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστούν οι κυριότερες κατηγορίες γεωργικών εγκαταστάσεων που λειτουργούν στη χώρα μας σε επιχειρηματική μορφή, ώστε ο μαθητής να γνωρίσει από κοντά τον τρόπο κατασκευής και λειτουργίας τους, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Έκδοση Ο.Ε.Δ.Β. Αριθμός σελίδων 391 Σχήμα 17X24 ISBN 960-06-0749-4

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr