5 / 12 / 2023
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


CIDREE

Τα δίκτυα ως υποστηρικτική δομή για την ποιοτική ανάπτυξη της εκπαίδευσης
(Networks as support structure for quality development in education)

Συμμετέχοντες
 • Βέλγιο, με τα δίκτυα:
  1. Charter Zuid - West - Vlaanderen "Automanagement" και
  2. "MODILS (MODdular Systems and Innovative Learning Strategies in the initial vocational training)"
 • Αυστρία, με τα δίκτυα:
  1. "Ecologization of Schools - Education for Sustainable Development"
  2. "Environment - Innovation - Teacher Education (ENITE)"
 • Ουγγαρία, με το δίκτυο: "Hungarian Eco - school Network"
 • Ελβετία, με το δίκτυο : "Schools with Profile" (Canton of Lucerne)
 • Ελλάδα, με το δίκτυο: "The river"
 • Ολλανδία, με το δίκτυο "PVBRO Project Vernieuwing Bovenbouw Reformatorisch Onderwijs" (Reformed Christian education)
Διάρκεια Μάρτιος 2001 - Νοέμβριος 2002
Θέμα Τα εκπαιδευτικά προγράμματα των χωρών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την τάση για αποκεντρωτισμό Η γνώση για ποιοτική εκπαίδευση και μάθηση όλο και λιγότερο κατευθύνεται κεντρικά και διαχέεται στους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία.. Για το λόγο αυτό, η ανταλλαγή εμπειριών από όλους όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία (καθηγητές, διευθυντές, σπουδαστές, γονείς, ερευνητές, σύμβουλοι κ.λπ ) είναι πρωτεύουσας σημασίας. Η δημιουργία δυναμικών, οριζόντιων δικτύων αποτελεί μια από τις απαντήσεις σε αυτήν την πρόκληση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δυναμικών δικτύων είναι α) συμμετρική επικοινωνία (π.χ προσωπική ανταλλαγή εμπειριών και ηλεκτρονική επικοινωνία), β) σταθεροποίηση μέσω κοινών ενδιαφερόντων και διαπραγματεύσεων και τέλος το γεγονός ότι γ) είναι προσανατολισμένα στην ανάπτυξη και το κλίμα εμπιστοσύνης.
Κεντρικό ερώτημα προς διερεύνηση Τα μέλη του προγράμματος, στη βάση των υπαρχόντων δικτύων, στα οποία εμπλέκονται η έχουν πρόσβαση ασχολούνται με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, κριτήρια και πρακτικές επιπτώσεις για την δημιουργία, διατήρηση και αξιολόγηση των δυναμικών δικτύων στην εκπαίδευση.


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr