21 / 2 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

"COMMON COURSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES - GEOAGR 1"

Φορέας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Δρ Γεώργιος Βούτσινος
Σύμβουλος
Συμμετέχουσες χώρες
 • Ηνωμένο Βασίλειο, Houghall College of Agriculture and Horticulture, Durham, Mr John Reid
 • Γερμανία, Berufliche Schulen Rendsburg, Mr Volker Ratjen
 • Ιταλία, Formazione e Societa s.c.a.r.l, Ms Maria Catelli - Ercolani
Διάρκεια 2 έτη (έναρξη 15/12/1995)

Στόχος του διετούς προγράμματος GEOAGR 1 ήταν ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πειραματική εφαρμογή διακρατικού πιλοτικού σχεδίου για την ανάπτυξη κοινών ενοτήτων βασικής κατάρτισης με εφαρμογή στο γεωργικό τομέα.

Η πρόταση αναφερόταν στην προσαρμογή περιεχομένων και μεθόδων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο γεωργικό τομέα που ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούν οι μαθητές να συνεχίζουν σε πιο εξειδικευμένα θέματα ανάλογα με τις γεωργικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Επιπλέον, μέσω αυτής της καταγραφής, διευκολύνεται η σύναψη συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων. Όσον αφορά τη χώρα μας, η οποία διατηρεί υψηλό ποσοστό του ενεργού πληθυσμού της απασχολούμενο με τη γεωργία, η αρχική γεωργική εκπαίδευση γίνεται στα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ) (Γεωτεχνικός Τομέας) πρώην Τεχνικά Επαγγελματικά Λύκεια (ΤΕΛ) και σ’ αυτή τη μορφή εκπαίδευσης εστιάστηκε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας.

Σκοπός του σχεδίου ήταν α) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πειραματική εφαρμογή διακρατικού πιλοτικού σχεδίου για την ανάπτυξη κοινών ενοτήτων βασικής κατάρτισης με εφαρμογή στο γεωργικό τομέα και β) η προσαρμογή περιεχομένων και μεθόδων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης στο γεωργικό τομέα, που θα ενσωματώνουν την ευρωπαϊκή διάσταση κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μετά το στάδιο αυτό να μπορούν οι σπουδαστές να συνεχίζουν σε πιο εξειδικευμένα θέματα ανάλογα με τις τοπικές γεωργικές ανάγκες. Το σχέδιο ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματισθεί με αποτέλεσμα τη δημιουργία κοινού προγράμματος σπουδών.

Το κοινό πρόγραμμα σπουδών (που μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα για εφαρμογή σε άλλους τομείς) αναπτύχθηκε και από τους τέσσερις εταίρους ως εξής:

 • Kαθορισμός από κοινού των σκοπών και των αντικειμένων του έργου και σχεδιασμός της μεθοδολογίας υλοποίησης του προγράμματος.
 • Συλλογή υλικού και περιγραφή των μαθημάτων στον τομέα της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (τυπική και άτυπη) στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Επεξεργασία των συλλεγμένων στοιχείων από τους εταίρους και προτάσεις ως προς το περιεχόμενο του κοινού προγράμματος σπουδών.
 • Σύνθεση και ανάπτυξη των προτάσεων και παραγωγή του κοινού προγράμματος σπουδών.
 • Αξιολόγησή του από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 • Επιλογή ενοτήτων από το κοινό πρόγραμμα σπουδών και πειραματική εφαρμογή τους (διδασκαλία) στα ακόλουθα σχολεία: ΤΕΛ Αιγίου - ΤΕΛ Ξυλοκάστρου και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των διακρατικών εταίρων (Berufliche Schulen Rendsburg, Houghall College of Agriculture and Horticulture, Formazione e Societa s.c.a.r.l.).
 • Συλλογή υλικού και προσχέδιο της ύλης των κοινών ενοτήτων σπουδών που διδάχθηκαν κάτω από τον τίτλο “Συμβολή της Γεωργίας στην οικονομία των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAMME

"COMMON COURSES IN THE AGRICULTURAL SECTOR IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES - GEOAGR 1-RENEWAL"

Φορέας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος Δρ Γεώργιος Βούτσινος
Σύμβουλος
Συμμετέχουσες χώρες
 • Ηνωμένο Βασίλειο, Houghall College of Agriculture and Horticulture, Durham, Mr John Reid
 • Γερμανία, Berufliche Schulen Rendsburg, Mr Volker Ratjen
Διάρκεια 1 έτος (έναρξη 1/1/98)

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί συνέχεια του διετούς προγράμματος “GEOAGR 1”. Στο τρίτο έτος έγινε η πειραματική εφαρμογή ενός module μαθήματος του κοινού προγράμματος με τίτλο "Η γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση". Ο διδακτικός χρόνος που αφιερώθηκε στη διδασκαλία του μαθήματος διαφέρει στις τρεις χώρες καθώς καθορίστηκε από τις ιδιομορφίες κάθε συστήματος. Έτσι:
α) στα Τεχνικά Λύκεια Ξυλοκάστρου και Αιγίου διδάχθηκε σε 15 ενότητες των 90΄.
β) στο Berufliche Schulen Rendsburg διδάχθηκε σε 15 ενότητες των 90΄.
γ) στο Houghall College σε 20 ενότητες των 45΄.

Το μάθημα είχε έντονα το στοιχείο της καινοτομίας. Πρώτη φορά διδάχτηκε σε σχολεία του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος μάθημα, με ευρωπαϊκές οικονομικές προεκτάσεις. Το αναλυτικό πρόγραμμα δεν προέβλεπε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις και εργαστήρια. Έτσι εφαρμόστηκε εύκολα στα σχολεία του τομέα και λόγω της ενδιαφέρουσας θεματολογίας του έγινε εύκολα αποδεκτό από τους μαθητές, με αποτέλεσμα την ενεργό συμμετοχή τους.

Από την επιτροπή προγράμματος είχαν καθορισθεί βασικές αρχές διδασκαλίας και λειτουργίας του κοινού μαθήματος, ώστε να εξασφαλιστεί κοινή προσέγγιση.

Στο τέλος του διδακτικού έτους πραγματοποιήθηκαν κοινές εξετάσεις με κοινά θέματα και στους μαθητές απονεμήθηκε πιστοποιητικό παρακολούθησης του κοινού προγράμματος (Green Certificate).


 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr