23 / 7 / 2024
Τομέας ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ

ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΒΙΒΛΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

EUROPEA HELLAS

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


• Eιδικότητα ζωικής παραγωγής

H ειδικότητα Ζωικής Παραγωγής προβλέπεται να λειτουργήσει στον 2ο Κύκλο σπουδών του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, το σχολικό έτος 2004-2005.
Τα διδακτικά βιβλία, βρίσκονται ήδη στο στάδιο της συγγραφής και θα είναι διαθέσιμα προς χρήση στα σχολεία το σχολικό έτος 2004-2005.

- ΠΡΟΦΙΛ

O απόφοιτος της ειδικότητας Ζωικής Παραγωγής ασχολείται με την εκτροφή, διατροφή, υγιεινή και διαχείριση των αγροτικών παραγωγικών ζώων, των μελισσών και των υδρόβιων οργανισμών με βάση την ορθή εφαρμογή των εκάστοτε επιστημονικών, τεχνολογικών και νομικών δεδομένων. Επίσης είναι ικανός να τυποποιεί, να συσκευάζει και να εμπορεύεται τα παραγόμενα ζωικά προϊόντα στον πρωτογενή τομέα.

- ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εκτροφή αγροτικών ζώων Ι - 6 ώρες/εβδομάδα
Εκτροφή αγροτικών ζώων ΙΙ - 5 ώρες/εβδομάδα
Διατροφή αγροτικών ζώων - 2 ώρες/εβδομάδα
Μελισσοκομία - Σηροτροφία -2 ώρες/εβδομάδα
Υδατοκαλλιέργειες - 4 ώρες/εβδομάδα
Βιολογική εκτροφή αγροτικών ζώων - 2 ώρες/εβδομάδα
Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις -5 ώρες/εβδομάδα

- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί σε:

Μονάδες ζωικής παραγωγής, ιχθυοκομικές, μελισσοκομικές, σηροτροφικές και σαλιγκαροτροφικές εκμεταλλεύσεις (συμβατικού χαρακτήρα ή οικολογικής ή βιολογικής μορφής)

Παρασκευαστήρια ζωοτροφών

Γεωργικούς συνεταιρισμούς παραγωγής, εμπορίας και διακίνησης ζωικών, ιχθυοκομικών, μελισσοκομικών και σηροτροφικών προϊόντων

Επιχειρήσεις διακίνησης και εμπορίας ζωικών, ιχθυοκομικών, μελισσοκομικών και σηροτροφικών ειδών και ειδών εξοπλισμού

Κέντρα γενετικής βελτίωσης, σφαγεία και χώρους χειρισμού και κοπής κρέατος (κρεοπωλεία, πολυκαταστήματα κ.λπ.)

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης με κατεύθυνση ζωικής παραγωγής

 

 

 

 
Επιστροφή

Ανάπτυξη ιστοσελίδας: 123ready.gr